پمپ های سیرکولاسیون گراندفوس

پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری مگنا MAGNA مدل 100-32

حداکثر دبی10/3 متر مکعب بر ساعت
حداکثر فشار10 متر
دمای سیالاز 10- تا 110+ درجه سانتیگراد
حداکثر فشار کاری10 بار