سیرکوله آب گرم چیست؟

آب گرم مصرفی ای که درون لوله ها در جریان می باشد در زمانی که هیچ خروجی از سیستم نمی یابد، به علت تلفات حرارتی دمای خود را از دست داده و سرد می شود. به همین علت  زمانی که سیستم لوله کشی وسیع باشد، نسبتاً زمان زیادی طول می کشد تا قبل از مصرف و خارج کردن آب گرم مورد نیاز، این آب سرد را از سیستم خارج کنیم؛ که این موضوع خیلی رضایت بخش نیست.

مزایای سیرکوله آب گرم

فرآیند سیرکوله آب گرم باعث وجود همیشگی جریان آب گرم درون لوله ها می شود، حتی اگر از سیستم خروج آبی نداشته باشیم. در این حالت مدت زمان انتظار برای گرم شدن آب به یک مدت زمان قابل قبول کاهش می یابد. سیرکولاسیون (به گردش درآمدن) آب گرم مصرفی سیستم در حداقل دمای مورد نیاز انجام می شود تا میزان انرژی مصرفی طی این فرایند به حداقل رسد؛ این عمل با شیرهای سیرکولاسیون، که در نقاط مختلف و به خصوص سیستم آب گرم مصرفی نصب شده اند، کنترل می شود. محرک اصلی این فرایند نیز “پمپ سیرکوله” ای می باشد که باعث گردش این آب گرم و بازگشت آن به مرحله تولید گرمایش، به عنوان مثال مبدل های گرایشی، می شود.

جهت کاهش رشد باکتریایی در سیستم لوله کشی، اغلب نیاز است آب گرم مصرفی که درون سیستم درحال گردش می باشد را در دمای بالاتری نگه داریم. به طور سیستماتیک افزایش دما در سیستم آب گرم مصرفی این امکان را فراهم می کند که برخی باکتری های ناخواسته از بین بروند. در سیستم های آب گرم مصرفی بزرگتر، فرایند سیرکولاسیون می تواند به راحتی به کمک سیستم های BMS مدیریت و کنترل شوند.

پمپ های سیرکوله گراندفوس

پمپ های سیرکوله ی گراندفوس، برای کاربری های آب گرم، شامل پمپ های سیرکولاتور و پمپ های انتقال آب می شود؛ که تولید و گرمایش آب گرم مصرفی به طور بهینه را تضمین می کند.

محصولات مرتبط