پمپ های آبرسانی خانگی (تقویت فشار)

بوستر پمپ دور ثابت خانگی گراندفوس سری MQ

کاربردها:

  • تقویت فشار ساختمان های خانگی
بوستر پمپ دور ثابت خانگی گراندفوس سری MQ
حداکثر دبی

4 متر مکعب در ساعت

حداکثر فشار

45 متر

دمای سیال

از 0 تا 35+ درجه سانتیگراد

حداکثر فشار کاری

8 بار