پمپ های آبرسانی خانگی (تقویت فشار)

جت پمپ گراندفوس سری JPC

کاربردها:

  • خانه های تک و دو خوانوار
  • کاربری آبیاری باغ / باغچه
جت پمپ گراندفوس سری JPC
حداکثر دبی

6 متر مکعب در ساعت

حداکثر فشار

50 متر

دمای سیال

از 0 تا 60+ درجه سانتیگراد

حداکثر فشار کاری

6 بار