پمپ های آبرسانی خانگی (تقویت فشار)

بوستر پمپ دور متغیر خانگی گراندفوس سری CMBE

کاربردها:

  • تقویت فشار ساختمان های خانگی
  • تقویت فشار ساختمان های تجاری
بوستر پمپ دور متغیر خانگی گراندفوس سری CMBE
حداکثر دبی

20 متر مکعب در ساعت

حداکثر فشار

100 متر

دمای سیال

از 0 تا 60+ درجه سانتیگراد