پمپ های سیرکولاسیون

پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری آلفا ALPHA

کاربردها:

  • گرمایش ساختمان های تجاری
  • سیرکوله آبگرم ساختمان های تجاری
  • سیرکوله آبگرم ساختمان های خانگی
  • گرمایش خانگی
  • گرمایش صنعتی
پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری آلفا ALPHA
حداکثر دبی

4 متر مکعب در ساعت

حداکثر فشار

15 متر

دمای سیال

از 0 تا 110+ درجه سانتیگراد

حداکثر فشار کاری

10 بار