پمپ های تخلیه هرزآب (فاضلاب) گراندفوس

پمپ های تخلیه هرزآب (فاضلاب) گراندفوس

کاربردها:

  • فاضلاب تجاری
  • فاضلاب صنعتی
  • کنترل سیلاب
  • تصفیه فاضلاب
  • انتقال فاضلاب
پمپ های تخلیه هرزآب (فاضلاب) گراندفوس
حداکثر دبی

306 متر مکعب در ساعت

حداکثر فشار

78 متر

دمای سیال

از 0 تا 40+ درجه سانتی گراد

توضیحات

پمپ های فاضلابی گراندفوس قابـلیت نصب به صورت خشک و یا مستغرق را دارند ( 9-30 KW) این پمپ ها در مدل های SE/SE1/SE2 و SL/SL1/SL2 دارای پـروانه S-tube و در مدل های SLV دارای پـروانه Super Vortex می باشند.

مجرای عبوری پمپ به سایز اجرام که ازmm 35-125 متغیر است و همچنین به نوع سیال عبوری از آن وابسته است .

خانواده محصول
دانلود
محصولات مرتبط