افتتاح شوروم آبتين در مجتمع تاسیساتی آوا جنرال

افتتاح شوروم آبتين در مجتمع تاسیساتی آوا جنرال

جهت بازديد همه روزه به آدرس: بزرگراه فتح ، 45 متري زرند ، شاد آباد، بلوار 17 شهريور ، نبش طاووس مراجعه نماييد.

شگاه دائمي محصولات گراندفوس – آبتين واقع در طبقه همکف مجتمع تاسيساتي آواجنرال به صورت تخصصي جهت ارائه و نمايش محصولات توليدي کمپاني گراندفوس افتتاح گرديد. اين مجتمع  به کاربري تاسيسات و صنايع وابسته اختصاص يافته است. هدف از تاسيس  شوروم شرکت آبتين در اين مجتمع ، سهولت دستيابي به تاسيسات و صنايع مدرن و ارائه خدمات نوين فني مهندسي با رويکرد متناسب کاربري محصولات ميباشد.

جهت بازديد از نمايشگاه دائمي شرکت آبتين – گراندفوس به آدرس :

بزرگراه فتح ، 45 متري زرند ، شاد آباد، بلوار 17 شهريور ، نبش طاووس مراجعه نماييد.