سمينار محصولات گراندفوس، گروه تخصصي آبتين در سال 97

سمينار محصولات گراندفوس، گروه تخصصي آبتين در سال 97

هدف از برگزاري ارتقاي سطح کيفي تاسيسات موتورخانه به خصوص بوستر پمپ آبرساني و آتش نشاني شرکت آبتين به عنوان يکي از بزرگترين تامين کنندگان بخش خصوصي فعال در بخش ساختمان و تاسيسات کشور است که با هدف ارتقاي سطح کيفي تاسيسات موتورخانه به خصوص در حوزه پمپ و بوستر پمپ هاي آبرساني و آتش نشاني در تلاش است مناسب ترين و نوين ترين راه کار ها و محصولات را در اختيار فعالان صنعت تاسيسات قرار دهد. در همين راستا، برگزاري سمينارهاي آموزشي و حضور در همايش هاي مرتبط با تاسيسات آبرساني، توانسته ديدگاه هاي اين گروه صنعتي را در بخش آبرساني و معرفي محصولات کمپاني گراندفوس نشر دهد. بي ترديداگر ورود تکنولوژي ها و محصولات نوين صنعت آب و تاسيسات به کشور همراه با آموزش متخصصان، مهندسان و مجريان فعال در اين حوزه نباشد، استفاده بهينه از اين تجهيزات در جهت افزايش رفاه و کاهش مصرف انرژي امکان پذير نخواهد بود. در اين راستا شرکت آبتين با برگزاري سمينار ها و ورک شاپ هاي تخصصي در اين حوزه و عمل به مسئوليت اجتماعي خود ، در تلاش است براي به اجرا درآوردن فناوري هاي نوين در حوزه ساختمان و تاسيسات، سطح دانش و آگاهي متخصصان و مجريان فعال در اين بخش را افزايش داده و از ايده ها، نظرات و پيشنهادهاي اين افراد جهت افزايش کيفيت محصولات و خدمات خود بهره مند گردد.

هدف از برگزاري سمينار تخصصي معرفي محصولات گراندفوس در سراسر کشورمطرح نمودن مسائل کاربردي اصول طراحي و انتخاب محصولات مناسب با کاربري مورد استفاده و آشنايي مهندسين تاسيسات با مفاهيم کلي پمپ ها و سيستم هاي تقويت فشار اعم از انواع بوستر پمپ هاي آبرساني و آتشنشاني، استانداردها و عملکرد هريک از آنهاو نکات کاربردي در زمان راه اندازي ، بهره برداري و نگهداري اين تجهيزات مي باشد.