برگزاری جلسه فنی بررسی انواع سیستم های موتورخانه

برگزاری جلسه فنی بررسی انواع سیستم های موتورخانه

برگزاری جلسه فنی بررسی انواع سیستم های موتورخانه جریان ثابت و جریان متغیر با حضور جمعی از مهندسین محترم مشاور در دفتر شرکت آبتین.